Grad Rijeka objavljuje traži Administrativnog tajnika u OGU za komunalni sustav

Grad Rijeka objavljuje natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, na radno mjesto Administrativni tajnik 2 (1 izvršitelj/ica) u Grad Rijeku – Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija za komunalno redarstvo.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 75/20 dana 1.7.2020.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 9.7.2020.

Opis poslova radnog mjesta :

 • obavlja uredske poslove i zadatke Direkcije
  • priprema, skenira i povezuje u aplikaciju urudžbene predmete Direkcije
  • prima poštu, te vrši internu dostavu i otpremu pismena
  • obavlja prijepis i unos podataka u informatička sredstva te nabavlja uredski materijal
  • vodi evidenciju o prisustvovanju službenika na radu i izrađuje sva propisana izvješća
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, ekonomske, upravne struke ili gimnazija,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u daljnjem tekstu: Zakon): punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te hrvatsko državljanstvo.

Detaljnije pogledajte ovdje.

About the author: Administrator