Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019.

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019. godini.

Predmet natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda za aktivnost – organizacija promotivnih i promotivno-prodajnih manifestacija.

Korištenje potpore namijenjeno je za troškove zakupa, uređenja i opremanja prostora, medijsko oglašavanje i izrada promidžbenih materijala, naknade troškova vanjskim suradnicima, troškove popratnog programa i troškove reprezentacije (najviše do 20% od ukupno odobrene potpore.

Natječaj će biti otvoren do 16. srpnja 2019. Ukupna planirana vrijednost iznosi 700.000,00 kuna s maksimalnim iznosom potpore u iznosu od 60.000,00 kuna godišnje po korisniku. Potpore će biti dodijeljene u obliku subvencija iz Proračuna Grada Zagreba.

Prihvatljivi prijavitelji su obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva ili zadruge koji kumulativno ispunjavaju uvjete:
• ima prebivalište ili sjedište na području Grada Zagreba,
• nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu,
• u slučaju da je korisnik dosadašnjih potpora Grada Zagreba, prethodno odobrena proračunska sredstva Grada Zagreba utrošio je namjenski i u skladu s ugovorom, odnosno iz drugih razloga nije izgubio pravo na dodjelu gradskih poticajnih sredstava u poljoprivredi i šumarstvu,
• nije zatražio potporu za aktivnost za koju su sredstva već u cijelosti odobrena iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada.

Ostale detalje pronađite na poveznici.