Javni natječaj za dodjelu potpore uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

Natječaj za provedbu Podmjere 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 6.250.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore iznosi 100 posto. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 27. srpnja 2020. do 12:00 sati 30. rujna 2020. godine.

Detaljnije pogledajte ovdje.

About the author: Administrator