Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje zadovoljavaju uvjete i kriterije utvrđene Javnim pozivom i Uputama za korisnike.

Ukupan raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 300.000.000,00 kuna, a zahtjevi će se zaprimati putem pošte, u zatvorenoj omotnici, preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10:00:00 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00:00 sati.

Više informacija dostupno je na:
https://razvoj.gov.hr/

About the author: Administrator