Nacionalna zaklada raspisala Poziv za iskaz interesa za suradnju na razmjeni znanja i iskustava (KEEP)

Nacionalna zaklada danas je raspisala Poziv za iskaz interesa za inicijalnu suradnju u području
provođenja Suradnje na razmjeni znanja i iskustava.

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom na razmjeni znanja i iskustava
sastoji se od dva dijela i to:
1) RAZMJENA ZNANJA I ISKUSTAVA kroz suradnju na Euro-Mediteranu u okviru zajedničkih
programa s Nacionalnim mrežama organizacija civilnoga društva u 42 zemlje uključene u Zakladu
Anna Lindh (KEEP A)
2) RAZMJENA ZNANJA I ISKUSTAVA kroz suradnju organiziranoga civilnoga društva u okviru
priprema za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (KEEP B)

Prijave će se zaprimati kontinuirano a najkasnije do 30. studenoga 2019. godine.
Visina financijske podrške: do 40.000,00 kn

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na poveznici.