Objavljen Poziv u okviru Programa transnacionalne suradnje – INTERREG ADRION

U okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Opći cilj programa je poticati izradu politika i inovacija u upravljanju koje bi potaknule integraciju partnerskih zemalja programskog područja, na osnovu bogatstva prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u jadransko-jonskom području.

Područje koje je obuhvaćeno ovim programom odnosi se na osam zemalja, 4 članice EU Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija, 3 zemlje kandidatkinje – Albanija, Crna Gora i Srbija te Bosnu i Hercegovinu kao kandidatkinju za članstvo.

Poziv se odnosi na dvije prioritetne osi:
Prioritetna os 1 – “Inovativna i pametna regija”
Tema 1: Strategija pametne specijalizacije (S3) u Plavom rastu
Tema 2: Društvene inovacije
Prioritena os 3 – “Povezana regija”
Tema 1: Pomorski promet
Tema 2: Gradski promet

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su Javna tijela (ministarstva i agencije) te tijela javne vlasti.

Ukupna alokacija iznosi 84.474.000,00 HRK. Najviši iznos potpore po projektu na temelju ovoga natječaja iznosi 19.240.000,00 HRK za teme Prioritetne osi 1, odnosno 22.971.000,00 HRK za teme Prioritetne osi 3. Intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.

Rok za podnošenje prijave je do 31. srpnja 2019. godine.

Više o ovom Natječaju i prihvatljivim aktivnostima, kao i o potrebnoj dokumentaciji pročitajte na poveznici.