Objavljena nova pravila o financijskim korekcijama – bitno za korisnike OP za konkurentnost i koheziju

Dana 8. kolovoza 2019. godine objavljena su nova Pravila o financijskim korekcijama. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14. svibnja 2019. godine o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova – https://strukturnifondovi.hr, a možete ih preuzeti i na https://www.eu-projekti.info/nova-pravila-o-financijskim-k…/

Pravila o financijskim korekcijama sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. Pravilima se utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, određuju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih sredstava.

Izmijenjenim Pravilima o financijskim korekcijama identificiraju se tri skupine nepravilnosti:

SKUPINA 1: Nepravilnosti povezane s obveznicima Zakona o javnoj nabavi – sadrži 29 nepravilnosti
SKUPINA 2: Nepravilnosti povezane s neobveznicima ZJN (Pravila za NOJN) – sadrži 19 nepravilnosti
SKUPINA 3: Nepravilnosti nevezano uz postupke javne nabave – sadrži 12 nepravilnosti

Izvor: https://www.eu-projekti.info/nova-pravila-o-financijskim-k…/

About the author: Administrator