Osigurano 400 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda za regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao Posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo.

Centri su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovnu djelatnost, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

U srpnju 2018. na temelju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (NN 45/2018), koja sadrži skup parametara i detaljnijih smjernica vezanih uz prostorni raspored, područnu zastupljenost, uvažavajući ravnomjerni regionalni razvoj, potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete te mogući broj Centara na razini Republike Hrvatske, i na temelju mišljenja Vijeća za strukovno obrazovanje, imenovano je 25 Centara u (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo.

Temeljna obilježja Centra su inovativne metode poučavanja i inovativni modeli učenja, učenje temeljeno na radu za učinkovitije uključivanje polaznika na tržište rada, uvažavanje potreba polaznika s teškoćama i drugih ranjivih skupina, omogućena vertikalna prohodnost za nastavak obrazovanja, izvrsnost nastavnika, visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.

U okviru predmetnog Poziva, sredstva Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna u iznosu od 400.000.000,00 kuna Centri će iskoristiti za stvaranje programskih i kadrovskih uvjeta s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Ovaj projekt osmišljen je kroz sinergiju dva operativna programa, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020. (OPULJP) i Operativnog programa Konkretnost i kohezija 2014. -2020. (OPKK), pa je tako uz tzv. „soft“ aktivnosti čije je financiranje dostupno kroz OPULJP, za Centre kroz OPKK dostupno financiranje rekonstrukcije, obnove, dogradnje i adaptacije ustanova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te za nabavu specijalizirane opreme za te ustanove. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru tog Poziva iznosi više od 563 milijuna kuna.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

About the author: Administrator