Otvaramo poziv za edukaciju za voditelje EU projekata!

Produžili smo rok za prijave! Novi rok je 27. siječnja 2019. Otvoreni su upisi u RADAЯ – besplatan program intenzivnog osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba za voditelje izrade i provedbe EU projekata!

Hrvatskoj nasušno nedostaju stručnjaci za povlačenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU, a u dovoljnoj ih mjeri nemaju čak ni one organizacije koje su uspješne u povlačenju sredstava. Na navedeno ukazuje i istraživanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije po čijim projekcijama u Hrvatskoj postoji potreba za čak 2700 stručnjaka za EU fondove.

Edukacije za navedeno zanimanje nisu najjeftinije, te često ne uključuju rad na tzv. mekim transverzalnim vještinama polaznika kakve su prezentacijsko-komunikacijske vještine, rad na motivaciji, informatičko znanje ili znanje poslovnog engleskog jezika. Na sve navedene potrebe, kao i na potrebu da se dugotrajno nezaposlene osobe uistinu povežu s potencijalnim poslodavcima, Centar tehničke kulture nastojat će odgovoriti projektom RADAЯ za koji su prijave otvorene do 27. siječnja.

Radar je besplatan program intenzivnog osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba za voditelje izrade i provedbe EU projekata koji će 16 dugotrajno nezaposlenih osoba društveno-humanističkog usmjerenja iz Primorsko-goranske županije više i visoke stručne spreme educirati za projektni menadžment. Polaznici će steći vještine upravljanja projektnim ciklusom i vještine sudjelovanja u pripremi i izradi projektnog prijedloga te implementaciji projektnih aktivnosti, kroz kombinaciju verificirane i neformalne edukacije.

Uz verificirani program edukacije iz projektnog menadžmenta za voditelje izrade i provedbe EU projekata, polaznici će sudjelovati i u poslovno-organizacijskim radionicama za projektni menadžment, u komunikacijsko-motivacijskim radionicama te u informatičkim radionicama pa će po uspješnom polaganju završnog ispita steći međunarodno priznatu Europsku računalnu diplomu (ECDL). Drugim riječima, steći će i druge vještine potrebne za projektni menadžment kao što su prezentacijsko-komunikacijske vještine, informatička znanja i znanja poslovnog engleskog jezika.

Sudjelovat će i u studijskim posjetima lokalnim organizacijama koje uspješno provode europske i međunarodne projekte te organizacijama donositeljicama i provoditeljicama politika.

Svim polaznicima bit će osigurani troškovi prijevoza na edukaciju, kao i obrok svaki dan za vrijeme trajanja edukacije.

U program se mogu uključiti isključivo dugotrajno nezaposlene osobe (dugotrajno nezaposlenom osobom se smatraju mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci) državljani Republike Hrvatske koje svoj status mogu dokazati potvrdom iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili, ukoliko nisu u evidenciji HZZ-a, potpisivanjem Izjave o statusu nezaposlenosti i zapisom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Osim toga, važno je ispuniti prijavu u nastavku kojoj je potrebno priložiti navedene potvrde i/ili izjavu, zatim prijavnicu te životopis i kopiju osobne iskaznice.

Selekcija kandidata provest će se kroz dva kruga: provjeru dokumentacije i odabir evaluacijskog odbora te psihološko testiranje koje se sastoji od testa logičkog razmišljanja i testa ličnosti.

Po završetku pismenog i usmenog dijela selekcijskog postupka, odabranih 16 kandidata proći će edukaciju koja će trajati od 4.3. do 7.6.2019. godine. Polaznici će potom steći uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Od polaznika se očekuje sudjelovanje na minimalno 80% aktivnosti.

Sudjelovanje u edukaciji se ne naplaćuje, no s obzirom da se radi o na tržištu rada vrijednoj edukaciji, polaznici trebaju potpisati ugovor o sudjelovanju u edukaciji.

Trošak osposobljavanja Radar pokriven je sredstvima Europske komisije iz Europskog socijalnog fonda kroz istoimeni projekt koji zajedno provode Centar tehničke kulture Rijeka, Primorsko-goranska županija i SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava.

Prilozi:

Prijavnica

Izjava o statusu nezaposlenosti

Ugovor s polaznicima

Raspored

Prijavnicu možete ispuniti ovdje.