Otvoren Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu.       

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2020. godini za sljedeća područja:

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima

Cilj poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u novonastalim okolnostima COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na likvidnost kulturnih i kreativnih industrija te s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u daljnjem poslovanju.

Posebno će se vrednovati i poticati kreativno i interdisciplinarno umrežavanje, naročito među domaćim partnerima, radi ostvarivanja navedenih ciljeva.

Prihvatljivi prijavitelji

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.
Javni poziv obuhvaća sljedeća umjetnička područja:

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti, sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima.

Pravo prijave imaju:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).

Najniža pojedinačna potpora iznosit će 30.000,00 kuna, a najviša 350.000,00 kuna.

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženoga projekta. 

Rok prijave na ovaj poziv je 28. lipnja 2020. godine. Više informacija o ovom pozivu pročitajte na poveznici.

About the author: Administrator