Prilika za nezaposlene – besplatna edukacija s upisom u radnu knjižicu

Hrvatskoj nedostaje 2700 stručnjaka za povlačenje sredstava iz strukturnih i investicijskih  EU fondova, pokazalo je istraživanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. U dovoljnoj mjeri prijeko potrebnih stručnjaka nemaju čak ni one organizacije koje su jako uspješne u povlačenju sredstava.

Edukacije za navedeno zanimanje nisu jeftine i često ne uključuju rad na tzv. mekim transverzalnim vještinama polaznika kakve su prezentacijsko-komunikacijske vještine, rad na motivaciji, informatičko ili znanje poslovnog engleskog jezika. Na te potrebe, kao i na potrebu da se dugotrajno nezaposlene osobe povežu s potencijalnim poslodavcima, Centar tehničke kulture nastoji odgovoriti projektom RADAЯ  koji počinje s drugim ciklusom edukacija, a za koji su otvorene prijave.

Radar u drugom ciklusu provodi  besplatan program intenzivnog osposobljavanja  16. dugotrajno nezaposlenih osoba srednje stručne spreme iz Primorsko-goranske županije za radno mjesto projektnog asistenta u provedbi EU projekata.

Koliko je ovaj tip edukacije potreban pokazalo je još jedno istraživanje tržišta gdje su potencijalni poslodavci iskazali interes za zapošljavanjem osoba koje imaju takva znanja i vještine. Polaznici edukacije osim verificiranog programa iz projektnog menadžmenta za projektnog asistenta izrade i provedbe EU projekata sudjelovati će u poslovno-organizacijskim te komunikacijsko-motivacijskim radionicama, informatičkim radionicama, a po uspješnom polaganju završnog ispita steći međunarodno priznatu Europsku računalnu diplomu (ECDL). Osim što će biti osposobljeni za asistente u provedbi projekata steći će i druge vještine kao što su  prezentacijsko-komunikacijskeinformatička znanja i znanja poslovnog engleskog jezika. Sudjelovat će i u studijskim posjetima lokalnim organizacijama koje uspješno provode europske i međunarodne projekte te organizacijama donositeljicama i provoditeljicama politika. Polaznicima se osiguravaju troškovi prijevoza na edukaciju te obrok svaki dan za vrijeme trajanja edukacije.

U program se mogu uključiti dugotrajno nezaposlene osobe (dugotrajno nezaposlenom osobom se smatraju mladi do 29 godina koji su nezaposleni duže od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene duže od 12 mjeseci), hrvatski  državljani koji svoj status potvrđuju iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili, ukoliko nisu u evidenciji HZZ-a, potpisivanjem Izjave o statusu nezaposlenosti i zapisom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Osim toga, važno je ispuniti prijavu u nastavku uz koju je potrebno priložiti navedene potvrde i/ili izjavu, zatim prijavnicu te životopis i kopiju osobne iskaznice.

Selekcija kandidata provest će se kroz dva kruga: provjeru dokumentacije i odabir evaluacijskog odbora te psihološko testiranje koje se sastoji od testa logičkog razmišljanja i testa ličnosti. Od polaznika se očekuje sudjelovanje na minimalno 80 posto aktivnosti.

Po završetku pismenog i usmenog dijela selekcijskog postupka, odabrani kandidati će proći edukaciju koja će trajati od studenog 2019. do veljače 2020. godine, a uvjerenje o usavršavanju bit će upisano u radnu knjižicu.

Edukacija će za sve polaznike biti besplatna, ali, s obzirom da se radi o vrijednoj edukaciji, polaznici trebaju potpisati ugovor o sudjelovanju. Trošak osposobljavanja projekta Radar pokriven je sredstvima Europske komisije iz Europskog socijalnog fonda kroz istoimeni projekt koji zajedno provode Centar tehničke kulture Rijeka, Primorsko-goranska županija i SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava.

About the author: Administrator