euro

Proračun EU za 2021. 166,7 milijardi eura

Komisija je danas predložila proračun EU-a u iznosu od 166,7 milijardi eura za 2021., koji će se dopuniti bespovratnim sredstvima u iznosu od 211 milijardi eura i zajmovima u iznosu od oko 133 milijarde eura u okviru privremenog instrumenta za oporavak Next Generation EU, čija je svrha mobilizirati ulaganja i pokrenuti europsko gospodarstvo.

U okviru godišnjeg proračuna i instrumenta Next Generation EU mobilizirat će se znatna ulaganja u 2021. kako bi se ublažila neposredna gospodarska i socijalna šteta uzrokovana pandemijom koronavirusa, pokrenuo održiv oporavak te zaštitila postojeća i otvorila nova radna mjesta. Proračun je također potpuno u skladu s obvezom ulaganja u budućnost kako bi se ostvarila zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Nakon što se donese, to će biti prvi proračun u novom višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

Nacrtom proračuna za 2021., dodatno pojačanim instrumentom Next Generation EU, sredstva se usmjeravaju na područja u kojima mogu donijeti najviše koristi, uzimajući u obzir najvažnije potrebe za oporavkom država članica EU-a i naših partnera u svijetu.

U proračunu su uzeti u obzir europski prioriteti koji su važni za osiguravanje održivog oporavka. U tu svrhu Komisija je predložila dodjelu sljedećih sredstava:

 • 1,34 milijarde eura za program Digitalna Europa za kiberobranu Unije i potporu digitalnoj tranziciji
 • 3 milijarde eura za Instrument za povezivanje Europe u cilju izgradnje moderne visokoučinkovite prometne infrastrukture kojom će se olakšati prekogranične veze
 • 575 milijuna eura za program jedinstvenog tržišta, 36,2 milijuna eura odnosno 127 milijuna eura za programe kojima se podupire suradnja u području oporezivanja i carine
 • 2,89 milijardi eura za program Erasmus Plus za ulaganje u mlade te 306 milijuna eura za kulturni i kreativni sektor u okviru programa Kreativna Europa
 • 1,1 milijardu eura za Fond za azil i migracije te 1 milijardu eura za Fond za integrirano upravljanje granicama radi jačanja suradnje na upravljanju vanjskim granicama i u području migracijske politike i politike azila
 • 55,2 milijarde eura za zajedničku poljoprivrednu politiku i 813 milijuna eura za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, za europske poljoprivrednike i ribare, ali i za jačanje otpornosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva i radi osiguravanja dovoljno sredstava za upravljanje krizama
 • 228 milijuna eura za Fond za unutarnju sigurnost i 1,05 milijuna eura za Europski fond za obranu za potporu europskoj strateškoj autonomiji i sigurnosti
 • 1,9 milijardi eura za pretpristupnu pomoć našim susjedima, među ostalim na zapadnom Balkanu.

Osim toga, velik dio sredstava dodijelit će se za prioritetne mjere utvrđene u vezi s instrumentom Next Generation EU, uključujući:

 • 131,5 milijardi eura u zajmovima i oko 133 milijarde eura u bespovratnim sredstvima može se dodijeliti državama članicama u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, kao dio instrumenta Next Generation EU
 • 17,3 milijarde eura za program Obzor Europa, za povećanje europske potpore istraživačkim i inovacijskim aktivnostima povezanima sa zdravljem i klimom, od čega 5 milijardi eura u okviru instrumenta Next Generation EU
 • 10,13 milijardi eura za program InvestEU za ulaganje u održivu infrastrukturu, inovacije i digitalizaciju. Dio sredstava bit će namijenjen Instrumentu za strateška ulaganja kako bi se izgradila strateška autonomija u ključnim lancima opskrbe na europskoj razini
 • 8,28 milijardi eura za Instrument za potporu solventnosti, kako je predloženo u okviru instrumenta Next Generation EU, kako bi se riješio problem solventnosti održivih poduzeća u svim gospodarskim sektorima
 • 47,15 milijardi eura za kohezijsku politiku, uz 42,45 milijardi eura u okviru programa REACT-EU, kako je predloženo u okviru instrumenta Next Generation EU. Ta će se sredstva izdvojiti za subvencije za zapošljavanje, programe rada u skraćenom radnom vremenu i mjere za zapošljavanje mladih te za potporu likvidnosti i solventnosti MSP-ova
 • 9,47 milijardi eura za Fond za pravednu tranziciju kako bi se osiguralo da se u prijelazu na klimatsku neutralnost nikoga ne ostavi po strani, od čega 7,96 milijardi eura u okviru instrumenta Next Generation EU
 • 619 milijuna eura za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (RescEU), kako bi se Uniji osigurao kapacitet za odgovor na krizne situacije velikih razmjera
 • 1,19 milijardi eura za novi zdravstveni program EU4Health, kojim će se naša Unija opremiti za borbu protiv budućih prijetnji zdravlju, od čega 1,17 milijardi eura u okviru instrumenta Next Generation EU
 • 15,36 milijardi eura za naše vanjske partnere u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, od čega 3,29 milijardi eura u okviru instrumenta Next Generation EU
 • 2,8 milijardi eura za humanitarnu pomoć, od čega 1,3 milijarde eura u okviru instrumenta Next Generation EU, za sve veće humanitarne potrebe u najugroženijim dijelovima svijeta.

Nacrt proračuna za 2021. temelji se na prijedlogu Komisije za sljedeći dugoročni proračun Unije, predstavljen 27. svibnja 2020. Nakon što Europski parlament i Vijeće postignu dogovor o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. i instrumentu Next Generation EU, Komisija će pismom izmjene prilagoditi svoj prijedlog proračuna za 2021.

Ključno je da se nacrt proračuna donese brzo kako bi stotine tisuća poduzetnika, istraživača, poljoprivrednika i općina diljem Europe mogle iskoristiti sredstva i ulagati u bolju budućnost za sljedeće generacije.

Kontekst

U nacrt proračuna EU-a za 2021. uključeni su rashodi u okviru instrumenta Next Generation EU, koji će se financirati zaduživanjem na tržištima kapitala, i rashodi obuhvaćeni odobrenim sredstvima u okviru gornjih granica dugoročnog proračuna, koji se financiraju iz vlastitih sredstava. U potonjem se slučaju za svaki program predlažu dva iznosa – obveze i plaćanja. „Obveze” se odnose na financiranje koje se može ugovoriti u određenoj godini, a „plaćanja” na stvarno isplaćena novčana sredstva. Predloženi proračun Unije za 2021. iznosi 166,7 milijardi eura u obvezama (9,7 % manje u usporedbi s 2020.) i 163,5 milijardi eura u plaćanjima (0,8 % više u usporedbi s 2020.). To je prvi proračun za EU-27 nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine i isteka prijelaznog razdoblja.

Preuzeto: Europska komisija

About the author: Administrator