Dva nova Erasmus+ natječaja kao odgovor na korona krizu

Kao odgovor na posljedice pandemije koronavirusa, Europska komisija objavila je dva nova poziva za prijavu projekata u 2020. godini. Riječ je o KA2 strateškim partnerstvima odnosno projektima Partnerstava za spremnost na digitalno obrazovanje u području školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te visokog obrazovanja te projektima Partnerstava za kreativnost u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Rok za...

Erasmus akreditacija za područje mladih olakšat će put do sredstava iskusnim organizacijama

Erasmus akreditacije novi su koncept u području mladih kojim se organizacijama s iskustvom u području mladih želi pružiti kontinuirana mogućnost sudjelovanja u aktivnostima u sklopu novog Programa u razdoblju od 2021. do 2027. godine.  Poziv za Erasmus akreditacije bit će otvoren do daljnjega, što znači da se organizacije mogu prijaviti u bilo koje vrijeme....

Erasmus+ poziv „Mladi Europe zajedno“

Kao odgovor na krizu izazvanu korona pandemijom Europska komisija je objavila poziv „Mladi Europe zajedno“ u okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erasmus+. Uz očekivani proračun od 5 milijuna eura, ova će inicijativa podržati mreže i organizacije mladih koje djeluju na lokalnoj razini. Primarni joj je cilj promocija sudjelovanja mladih u europskom građanskom životu, jačanje...