Mlade cure

Tko su NEET-ovci?

Termin NEET prvi se puta pojavio 1990-ih godina u velikoj Britaniji tijekom političkih rasprava oko potrebe za reintegracijom mladih osoba u dobi od 16 do 18 godina koje su napustile obrazovanje, a nisu se uključile na tržište rada.

Koncept NEET populacije u široj je upotrebi od 2010. godine kada se odbor za zapošljavanje (eMCo) Europske komisije usuglasio da će se u kontekstu Smjernica za zapošljavanje Strategije Europa 2020 usredotočiti na mlade koji nisu zaposleni, niti u formalnom obrazovanju i osposobljavanju (Not in Education, Eployment or Training). Termin je proširen tako da uključuje osobe u dobi od 15 do 24 godine, a kasnije i one u dobi od 15 do 29 godina, a trenutno je ugrađen u politički diskurs Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije zbog čega su kroz razne programe obrazovanja, osposobljavanja i pripreme za tržište rada oni postavljeni kao prioritetna ciljana skupina.

Eurofound (2016) naglašava da je NEET populacija izuzetno heterogena skupina u većini zemalja. U principu, mogu se identificirati sljedeće glavne grupe:

  • konvencionalno nezaposleni, uobičajeno najveća skupina unutar NEET populacije, unutarkoje se dalje mogu razlikovati dugotrajno i kratkotrajno nezaposleni;
  • nedostupni, uglavnom obuhvaćaju one koji nisu u mogućnosti prihvatiti posao zbogobiteljskih obveza ili se radi o osobama s invaliditetom ili drugim poteškoćama;
  • nezainteresirani, odnosno mlade osobe koje ne traže posao ili dodatno obrazovanje, te nisu ograničeni drugim (obiteljskim) obvezama. Ova skupina obuhvaća obeshrabrene radnike, aliisto tako i mlade osobe koje su odabrale rizičniji životni put;
  • osobe u očekivanju boljih mogućnosti, odnosno osobe koje aktivno traže posao ili neku vrstu dodatnog obrazovanja, ali se ne odlučuju prihvatiti neku trenutačnu ponudu jer smatraju daposjeduju vještine koje će im omogućiti dobivanje bolje ponude;
  • dobrovoljni NEET-ovci – mlade osobe koje putuju ili su na drugi način su uključeni u razne aktivnosti, kao što je umjetnost, glazba ili neformalni oblici učenja.

About the author: Administrator